Yrityksille - Erityistyö- ja suojalasit Instrumentariumista

 

Miksi sopimus erityistyölasien hankinnasta kannattaa tehdä Instrumentariumin kanssa?

 • Tarkastukset tekee aina työnäköön erikoistunut optikko
 • Asiantuntija valitsee laadukkaat kehykset ja linssit työn vaatimusten ja asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Tarvittaessa silmälääkäripalvelut samasta paikasta
 • Edulliset sopimushinnat yritykselle
 • Henkilökuntaedut henkilökunnalle ja heidän perheenjäsenilleen
 • Mahdolliset koulutus- ja konsultaatiotilaisuudet työpaikoille
 • Laaja palveleva myymäläverkosto

Yhteystiedot silmälääkäreille

Yhteyshenkilöt erikoistuneille ja erikoistuville lääkäreille, jotka kiinnostuneet aloittamaan vastaanoton pitämisen Instrumentariumissa.

 

Johtava optikko Matti Tyynilä
puh. +358 400 901 545
matti.tyynila@instru.fi

Silmälääkärikoordinaattori Laura Pesonen
puh. +358 40 6527309
laura.pesonen@instru.fi

 

Kaikki työnäkemisen palvelut samasta paikasta

Erityistyölasit

Erityistyölasit

Näyttöpäätetyö ja siinä tarvittavat silmälasit määritellään EU:n direktiivissä 90/270/ETY ja siihen pohjaavassa Valtioneuvoston päätöksessä VNp 1405/93.

Työnantajan on kustannettava työntekijälle erityistyölasit, jos optikon tai silmälääkärin lausunnosta selvästi ilmenee, että yleiskäyttöön tarkoitetut silmälasit eivät ole työhön sopivat ja että työntekijä tarvitsee toiset, erilliset silmälasit näyttöpäätetyöhön.

Suojalasit

Suojalasit kuuluvat henkilösuojaimiin. Suomessa markkinoitavien suojainten on täytettävä valtioneuvoston päätöksen 1406/1993 vaatimukset ja oltava direktiivin 89/686/EEC:n mukaisesti CEmerkittyjä.

S-luokan suojaimet täyttävät kohotetun mekaanisen lujuuden vaatimukset:
- 22 mm / 43 g teräskuulan isku nopeudella 5,1 m/s

F-luokan suojain suojaa suurinopeuksisen matalaenergisen kappaleen iskuilta:
- 6 mm / 0,86 g teräskuulan isku nopeudella 45 m/s

Standardin EN166 mukaiset suojaimet täyttävät henkilökohtaisten silmien suojaimien vaatimukset.

 

Instrumentarium tarjoaa asiantuntijuuttaan myös yrityksille. Teemme mielellämme yhteistyötä yrityksenne ja yrityksenne työterveyshuollon kanssa, jotta henkilökuntanne näkemisen asiat saadaan kuntoon. Yrityksen panostaminen henkilökunnan näköergonomiaan parantaa tutkitusti suoriutumista työssä.

 

Yhteystiedot

Yritysmyyntipäällikkö Susanna Hakala
puh. +358 40 662 3636
susanna.hakala@instru.fi

Yrityksenne yhteyshenkilö kaikissa työnäköön liittyvissä asioissa on paikkakuntanne Instrumentarium-myymälän optikko.

 

Katso lähin myymälä

 

Yhteystiedot silmälääkäreille

Yhteyshenkilöt erikoistuneille ja erikoistuville lääkäreille, jotka kiinnostuneet aloittamaan vastaanoton pitämisen Instrumentariumissa.

 

Johtava optikko Matti Tyynilä
puh. +358 400 901 545
matti.tyynila@instru.fi

Silmälääkärikoordinaattori Laura Pesonen
puh. +358 40 6527309
laura.pesonen@instru.fi

 

 

Lähetteet

Alta voit avata tai ladata pdf-muodossa Instrumentariumin työnäkölähetteet näöntutkimukseen ja optikolle.

 

Erityistyölasit

Erityölasien on tutkittu maksavan itsensä takaisin yritykselle jopa kolmessa kuukaudessa työn tuottavuuden paranemisena. Erityistyölasit parantavat näkemistä ja suoriutumista näyttöpäätetyössä ja niiden voidaan nähdä olevan tärkeä osa työergonomiaa. Parempi näkeminen, paremmat työasennot, kuormituksen ja sairaspoissaolojen väheneminen sekä nopeampi ja virheettömämpi työsuoritus ovat tutkittuja erityistyölasien etuja.

Erityistyölasit voivat tulla tarpeeseen:

 • Yleensä ikänäköinen työntekijä, joka tekee näyttöpäätetyötä pääsääntöisesti
 • Näkeminen sujuu muuten, mutta työnäkeminen ei ole miellyttävää
 • Omatoimiset säädöt on tehty työpisteelle, mutta työnäkeminen ei ole parantunut
 • Yleislasit ovat ajan tasalla, mutta näkeminen ei suju ongelmitta työetäisyyksille
 • Työergonomia on tarkastettu

 

Monipuoliset lähilasit ja toimistomoniteholasit

Lähilukulasit toimisto käyttöön Toimisto-, näyttöpääte-, tai muut työlasit voivat kuulua työnantajan korvattaviksi laseiksi. Toimistotyöskentelyssä tarvitaan lähilasit ja mitä alhaisemmaksi silmän (mykiön) mukautumiskyky on mennyt ikääntymisen myötä, sitä vaihtelevampi voi lähivoimakkuuden tarve olla eri etäisyyksille. Työpisteeseen tarvitaan silloin silmälasit, joilla kaikki tarvittavat kohteet voidaan nähdä. Linsseiksi sopivat esimerkiksi toimistomonitehot tai ns. syväterävät.

Paras näkemisen kokonaisratkaisu koostuu erinomaisista monitehoista täydennettynä monipuolisilla lähilaseilla. Monipuoliset lähilasit auttavat toimimaan tehokkaasti ja tekevät näkemisestä miellyttävämpää. Monipuoliset lähilasit mahdollistavat samanaikaisen lukemisen eri etäisyyksiltä esimerkiksi lehti pöydällä ja taulutietokone sylissä. Näin lukeminen on tutkitusti nopeampaa ja vähemmän silmiä rasittavaa.

 

Suojalasit

Instrumentariumista löydät lain mukaiset suojalasit yrityksenne henkilökunnan käyttöön. Hyvä näkeminen edistää sekä työturvallisuutta että –viihtyvyyttä. Suojalasit kuuluvat henkilösuojaimiin. Silmien- tai kasvojensuojaimia tulee käyttää työssä, joissa työn haittana tai vaarana ovat lentävät kappaleet, kipinät, metallin ja puun hiontapöly, liuottimet, roiskeet, nesteroiskeet, höyryt, häikäisy, kaasut, säteily (ultraviolettisäteily, näkyvä valo, infrapunasäteily).

Instrumentarium asiantuntijat auttavat seuraavissa suojalaseja koskevissa seikoissa:

 • Suojalasikehyksen istuvuus on tärkeää. Kehys ei saa painaa tai puristaa ja sen on suojattava riittävän tiiviisti silmien seutua.
 • Linssit on valittava huolellisesti työn vaatimusten mukaan.
 • Suojalasien huolto ja käytön opastus.

 

Katso lähin myymälä

Tiedä ensimmäisenä kehystrendeistä, näkemiseen liittyvistä asioista ja eduista.

Instrumentarium ilmainen uutiskirje julkaistaan 4 kertaa vuodessa
ja voit peruuttaa sen milloin vain.