Tarkkana liikenteessä! Jo muutaman sekunnin vilkaisu nostaa onnettomuusriskiä

Moni keskittyy auton ratissa paljon muuhunkin kuin ajamiseen. Jo kolmen sekunnin vilkaisun aikana 100 kilometriä tunnissa liikkuva auto kulkee lähes jalkapallokentän pituisen matkan.Kaivelet hansikaslokeroa, kurkotat eväitä pelkääjänpaikalta lattialta… Samaan aikaan auto liikkuu koko ajan eteenpäin, mutta katse on muualla kuin liikenteessä.

Tarkkaavaisuus on yksi autoilijan tärkeimmistä varusteista, ja katse sen tärkein kanava. Ulkoisten häiriötekijöiden lisäksi tarkkaavaisuuteen voi vaikuttaa heikentynyt näkö. Esimerkiksi alentumat näkökentässä voivat heikentää havainnointikykyä merkittävästikin.

– Ehjä näkökenttä on välttämätön liikenneturvallisuuden kannalta. Jos näkökentän reuna-alueilla on puutteita, saattaa tietty alue jäädä kokonaan katvealueeksi, ikään kuin ”kuolleeksi kulmaksi”, kertoo Instrumentariumin optikko Arto Karhunen.

Eniten tarkkaavaisuutta ja havainnointia heikentävä tekijä liikenteessä on kuitenkin matkapuhelin ja sen käyttö viestien kirjoittamiseen ajon aikana. Katse on ajamisen kannalta kriittinen tekijä vaaratilanteiden tunnistamisessa. Jos huomio on muualla, ei tilannetietoisuus ole ajan tasalla. Karhunen antaa konkreettisen esimerkin.

– Jos nopeutesi on 100 kilometriä tunnissa ja vilkaiset vain puoli sekuntia toisaalle, olet kulkenut 14 metriä eteenpäin. Sekunnissa tuo matka on lähes 30 metriä. Siinä ehtii tapahtua jo paljon.

Nuorien kuljettajien kohdalla tarkkaavaisuuden merkitys korostuu entisestään.

– Uuden kuljettajan ajotoiminnot eivät ole vielä automatisoituneet, jolloin kaikki häiriötekijät häiritsevät enemmän kuin silloin, jos ajaminen on jo rutinoitunutta, selventää tarkkaamattomuuteen erikoistunut Liikenneturvan suunnittelija Petri Jääskeläinen.

Tarkkaavaisuus on kokonaisuus

Liikenneturvan tekemän kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista pitää viestittelyä ajon aikana vakavana liikennerikkomuksena ja pyrkii välttämään sitä, mutta samalla koetaan tarvetta olla koko ajan tavoitettavissa. Jääskeläisen mukaan jo pelkkä viestiääni riittää houkuttamaan katseen pois liikenteestä.

– Tutkimusten mukaan kaikkein riskialtteimpia erityisesti peräänajotilanteissa ovat juuri tällaiset toiminnot, joissa sekä kädet että silmät tekevät jotain muuta ajamiseen keskittymisen sijaan: kuljettaja alkaa ajaessaan esimerkiksi etsiä puhelinta laukusta, irrottaa kätensä pois hallintalaitteesta ja siirtää katseensa pois liikenteestä. Jo kahdessa sekunnissa onnettomuusriski nousee.

Jonossa ajaessa lyhyemmätkin vilkaisut voivat tilastollisesti nostaa onnettomuusriskiä. Lisäksi katseen tarkentaminen takaisin liikenteeseen vie oman aikansa.

– Kun katse on hetkenkin muualla, pitää liikennenäkymä opetella aina täysin uudelleen. Katseen tarkennus voi kestää puolesta sekunnista yhteen sekuntiin, kertoo Karhunen.

Katse ja kognitiiviset toiminnot ovat kuitenkin yhteen kietoutuneita, ja tarkkaavaisuutta häiritsee jo pelkkä puhelimeen puhuminen. Tällöin ihminen kyllä katsoo, mutta ei kuitenkaan näe.

– Testiradoilla on huomattu, että puhelimeen puhuessa esimerkiksi liikennemerkkejä jää havaitsematta ja liikenneympäristön asioita näkemättä. Toisin sanoen tiedolliset ajotoiminnot ovat pois ajotehtävästä, vaikka katse olisikin tiessä. Tarkkaavaisuus onkin kokonaisuus, joka muodostuu niin visuaalisesta, manuaalisesta kuin kognitiivisesta osuudesta, toteaa Jääskeläinen.

 

Vinkit turvalliseen ajoon:

  • Älä käytä matkapuhelinta ajon aikana.
  • Näytä lapsillesi mallia turvallisesta liikennekäyttäytymisestä.
  • Tarkastuta näkösi ja näkökenttäsi toiminta säännöllisesti.