Pohjola Vakuutus – Yhteistyössä pystymme tuottamaan parempaa asiakastyytyväisyyttä

Niemi Palvelut

Pohjola Vakuutus tarjoaa kattavat vahinkovakuuttamisen palvelut niin henkilö-, yritys- kuin yhteisöasiakkaille. Pohjola Vakuutus Oy (vuoteen 2019 OP Vakuutus Oy) on vuonna 1891 perustettu vakuutusyhtiö ja OP Ryhmän tytäryhtiö. Yhteistyö Instru Optiikan kanssa käynnistyi keväällä 2018. Mikä tekee yhteistyöstä ainutlaatuisen?

Miten Pohjola Vakuutuksen ja Instrun yhteistyö hyödyttää käytännössä asiakasta?

Pohjola Vakuutus ja Instru Optiikka ovat luoneet yhteistyössä toimintamallin, jossa asiakas palaa silmä- tai aurinkolasivahingon jälkeen mahdollisimman helposti ja vaivattomasti takaisin arkeen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa Pohjola Vakuutukselta ohjauksen silmälasikumppanille ilmoitettuaan vahingosta.

Kun asiakas asioi Instru Optiikassa, maksaa hän uusista laseista myymälässä vain ikävähennyksen ja omavastuun osuuden. Lisäksi asiakas hyötyy yhteistyöhömme kuuluvista asiakaseduista – myös silloin, kun vakuutuksesta ei jää vähennysten jälkeen korvattavaa, kertoo Pohjola Vakuutuksen kumppanuuspäällikkö Niina Haanpää.

Miten yhteistyö on sujunut Pohjola Vakuutuksen näkökulmasta?

Yhteistyö Instru Optiikan kanssa on ollut vaivatonta. Yhteyshenkilöt on saanut aina tarvittaessa kiinni ja yhdessä suunniteltuja asioita on edistetty sovitusti, kiittää Haanpää.


Pohjola Vakuutus
  • Perustettu 1891
  • Vahinkovakuuttamisen palvelut henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaille
  • Henkilöstömäärä noin 1 600
  • Asiakasmäärä yhteensä noin 2,1 miljoonaa
  • Henkilöasiakkaiden vahingoista ilmoitetaan verkon tai mobiilin kautta jo noin 61 %

op.fi/pohjolavakuutus


Yhteistyössä luotu palveluprosessi on ainutlaatuinen vakuutusalalla

Instru Optiikan laaja myymäläverkosto tarjoaa asiakkaalle paljon valinnanvaraa. Se on hyvä, koska juuri oikeanlaisten silmä- tai aurinkolasien saaminen menetettyjen tilalle on tärkeää.

Asiakkaat arvostavat yhdessä tuotettua palvelua ja sitä, että rahakorvauksen maksamisen sijaan pystymme ratkaisemaan asiakkaan koko ongelman, sanoo Haanpää.

Tuloksena parempi asiakastyytyväisyys

Kun toimimme yhteistyössä Instru Optiikan kanssa, pystymme tuottamaan korkeampaa asiakastyytyväisyyttä verrattuna siihen, että tuottaisimme silmä- ja aurinkolasien korvauspalvelun alusta loppuun itsenäisesti.

Yhteistyöllä on myös ollut vaikutusta vahinkomenon hallinnassa, ja sen avulla olemme pystyneet yhdenmukaistamaan vahingoittuneiden silmä- ja aurinkolasien kirjavaa arviointikäytäntöä, kertoo Haanpää.

Miten tuloksia mitataan?

Pohjola Vakuutus mittaa kumppaneiden kanssa yhteistyössä tuotetun palvelun vaikutuksia jatkuvasti muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyillä ja vahinkomenokehityksen kautta.

Miten yhteistyötä kehitetään jatkossa?

Mietimme jatkuvasti, miten asiakas hyötyisi Pohjola Vakuutuksen asiakkuudesta myös tilanteissa, joissa vahinkoa ei ole sattunut. Tämä luo mahdollisuuden laajentaa yhteistyötä myös uusille osa-alueille, vakuuttaa Niina Haanpää.

Kiinnostaako yritystäsi yhteistyö työnäköasioissa Instrun kanssa?

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää, miten Instumentarium voisi auttaa yritystänne työnäköasioissa? Ota yhteyttä yhteyshenkilöihimme tai lähetä yhteyspyyntölomake. Se voi olla alku entistä paremmalle työhyvinvoinnille ja turvallisemmalle matkalle.

Yhteydenottopyyntö

Lue lisää työnäkemisen hyvistä referensseistä

Niemi Palvelut – Mitä ammattiautoilija hyötyy laajemmasta toiminnallisen näön tutkimuksesta?
SSAB - Yhteistyö Instrun optikkojen kanssa on vaikuttanut työviihtyvyyteen ja vähentänyt tapaturmia
Stora Enso – Tehdastyössä pitää nähdä lähelle ja kauas
OP:n keskusyhteisö – Tavoitteena helpottaa työnäkemistä ja silmien kuormitusta