Silmälasivakuutus

Uudenlaista käyttöhuolettomuutta - kattaa myös varkauden ja katoamisen!

Instrumentariumin silmälasivakuutus antaa sinulle turvaa ja käyttömukavuutta yllättävien tapahtumien varalle. Vakuutus on voimassa kaksi vuotta voimakkuuksilla varustettujen silmä- ja/tai aurinkolasien luovutuspäivästä. Vakuutus korvaa kaikki laseille äkillisesti ja ulkoisesti sattuneet vahingot sekä katoamisen.

Silmälasivakuutus on Instrumentariumin asiakkailleen tarjoama erikoisetu ja sen voi hankkia kätevästi silmälasien oston yhteydessä. Vakuutuksen hankkiminen jälkikäteen ei ole mahdollista.

Edulliset vakuutusmaksut

VakuutusmaksuLasien bruttohinta
30€ 0 – 299,99€
40€ 300 – 499,99€
50€ 500 – 699,99€
60€ 700 – 899,99€
70€ >900€

Yllämainitut hinnat ovat kahden vuoden vakuutuksen kokonaishintoja.

 

Vakuutuksen omavastuuosuus on 25 % rikkoutuneiden lasien tai niiden osan hinnasta tai korjauskustannuksista tai 50 % kadonneiden tai varastettujenlasien hinnasta. Rikkoutuneet lasit korvataan vakuutuskauden voimassaoloajan aina maksaessasi omavastuun. Kadonneet lasit korvataan kerran, johon vakuutus päättyy. Vakuutus ei korvaa tahallisesti rikottuja tuotteita.

Silmälasivakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö ERGO Direkt Versicherung AG Instrumentariumin kautta. Kaikki vakuutusta koskevat korvausasiat hoidetaan Instrumentarium-myymälöissä. Rikkoutuneet lasit on luovutettava myymälään. Korvausta on haettava kuukauden kuluessa vahinkopäivästä.

Kaikki tuotteemme sisältävät aina Instrumentarium-laatutakuun:

 • lakisääteinen virhevastuu ja kahden vuoden takuu
 • linssit on oikein kehykseen sovitetut
 • linssit ovat optisesti hyvälaatuiset
 • linssit ovat määräyksen mukaiset
 • työ on virheetöntä.

 

 

Silmälasivakuutuksen ehdot

1. Mitä vakuutus kattaa ja mitä se ei kata?

1.1 Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutuksella voidaan vakuuttaa kokonainen silmälasipaketti (kehykset ja linssit) tai omiin kehyksiin sovitetut uudet linssit.

Kuluttaja voi hyödyntää lasien ostohetkellä voimassa olevaa kampanjaa tai tarjousta ja maksaa laseistaan niiden mukaisen edullisemman hinnan – vakuutusmaksu määräytyy kuitenkin aina normaalin bruttohinnan (kokonaishinta ilman alennuksia) mukaisesti. Vakuutus on silmälasikohtainen, tarkoittaen sitä että yhdellä vakuutuksella voidaan vakuuttaa aina vain yhdet silmälasit. Vakuutuksella voidaan vakuuttaa myös kaupan päälle ilmaiseksi annettava silmälasipari – vakuutusmaksu määräytyy ilmaisparin normaalin bruttohinnan mukaisesti. Vakuutussopimus on tehtävä silmälasien hankinnan yhteydessä, viimeistään valmiiden silmälasien luovutushetkellä – sitä ei voi enää hankkia jälkikäteen. Vakuutus on voimassa hankintapäivästä alkaen kaksi vuotta ja siihen sovelletaan alla olevia ehtoja riippuen vahinkotyypistä:

Vakuutus kattaa seuraavat vahinkotapahtumat:

a) naarmuuntumisesta ja vaurioitumisesta aiheutunut vahinko
b) katoaminen tai häviäminen esimerkiksi varkauden, ryöstön tai kiristyksen johdosta

Kohdassa 1.1 a) määritetyt vahinkotyypit eivät katkaise vakuutuksen voimassaoloa vaan vakuutus jatkuu vakuutuskauden loppuun saakka ja uuden korvauksen hakeminen samaan vakuutukseen on mahdollista. 1.1 b) tyyppiset vahingot korvataan, mutta ne katkaisevat vakuutuksen voimassaolon.

1.2 Mitä vakuutus korvaa?

Vakuutuskorvaus suoritetaan ainoastaan korvaamalla silmälasit tai niiden osa. Vakuutuskorvausta ei suoriteta rahana. Vakuutus kattaa kulut, jotka aiheutuvat vakuutettujen silmälasien osien asianmukaisesta korvaamisesta lajiltaan ja laadultaan samanlaisilla varaosilla sekä optisesti samanvahvuisilla linsseillä käyttäen mahdollisuuksien mukaan aina ensisijaisesti saman valmistajan varaosia. Korvausta voi hakea vain vakuutuksen välittäneen ketjun myymälöistä.

Vakuutuskorvaus määräytyy korvattavan tuotteen tai osan normaalin bruttohinnan mukaisesti, ja vakuutuksenottaja maksaa omavastuuosuuden riippuen vahinkotyypistä:

Jos esine vahingoittuu kohdassa 1.1.a) määritellyllä tavalla:

 • Vakuutuksenottaja maksaa 25 prosentin omavastuuosuuden korvaavan tuotteen tai osan normaalista bruttohinnasta. Jos korvaavan tuotteen tai osan hinta ylittää vakuutussumman, vakuutuksenottaja maksaa myös näiden erotuksen.
 • Vakuutus korvaa 75 prosenttia korvaavan tuotteen tai osan hinnasta, kuitenkin enintään 75 prosenttia vakuutussummasta.
 • Vioittuneet osat jäävät korvauksen suorittamisen jälkeen vakuutuksen välittäneen myymälän haltuun.

Jos silmälasit katoavat tai häviävät kohdassa 1.1b) määritellyllä tavalla:

 • Vakuutus korvaa uudet silmälasit, jotka lajiltaan ja laadultaan vastaavat kadonneita silmälaseja.
 • Vakuutuksenottaja maksaa 50 prosentin omavastuuosuuden korvaavan tuotteen normaalista bruttohinnasta. Jos korvaavan tuotteen hinta ylittää vakuutussumman, vakuutuksenottaja maksaa myös näiden erotuksen.
 • Vakuutus korvaa 50 prosenttia korvaavan tuotteen normaalista bruttohinnasta, kuitenkin enintään 50 prosenttia vakuutussummasta.

1.3 Mitä vakuutus ei korvaa?

Vakuutus ei korvaa:

 • normaalista kulumisesta johtuvaa vahingoittumista
 • mitään seurannaisia vahinkoja (esimerkiksi linssien särkymisestä johtuvaa vahingoittumista vakuutuksenottajalle jne.)
 • tahallista vahingoittamista
 • oman vakuutuksen välittävän myymälän tarjoamia palveluita (esimerkiksi kehysten ja linssien tarkistamista, oikean istuvuuden tarkistamista ja säätämistä, ruuvien vaihtamista ja kiristämistä, saranoiden voitelua)
 • vahinkoa, joka kuuluu lakisääteisen takuun tai valmistajan takuun piiriin tai vakuutuksen välittävän myymälän korvattavaksi
 • kehyksiä, jos vanhoihin kehyksiin on kiinnitetty uudet linssit ja ainoastaan linssit on vakuutettu
 • tulipalon aiheuttamaa vahinkoa (tarkoittaa esim. rakennuspalossa tuhoutuneita laseja)
 • törkeästä huolimattomuudesta johtuvaa häviämistä

2. Miten korvaushakemus tehdään?

2.1 Vahinkotapahtuman sattuessa on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtuma mihin tahansa vakuutuksen välittävän ketjun myymälään. Suosittelemme, että ilmoitus tehdään siinä myymälässä, josta silmälasit on hankittu. Korvauksenhakijan on esitettävä allekirjoitettu vahvistus vakuutuksen voimassaolosta, ostotodistus ja silmälasikortti.

Mikäli kysymys on varkaudesta, ryöstöstä tai joutumisesta kiristyksen kohteeksi, näistä on tehtävä ilmoitus poliisille ja jäljennös ilmoituksesta on toimitettava vakuutuksen välittävälle myymälälle.

2.2 Korvauksenhakijan on annettava täsmälliset ja täydelliset tiedot vahingon syystä ja laajuudesta.

2.3 Jos kohtien 2.1 tai 2.2 mukaiset velvollisuudet laiminlyödään, korvauksenhakijalla on oikeus korvaukseen vain siinä tapauksessa, että korvauksenhakijan oma toiminta ei millään tavalla vaikuta korvaushakemuksen käsittelyyn tai suoritettavan maksun määräytymiseen tai laajuuteen.

3. Milloin vakuutus tulee voimaan?

Vakuutus tulee voimaan silmälasien ostohetkellä edellyttäen, että vakuutussopimus on tehty silmälasien tai uusien linssien ostohetkellä ja että vakuutusmaksu on suoritettu kertaluontoisena maksuna.

4. Kuinka kauan vakuutus on voimassa?

Jos esine vahingoittuu tai rikkoutuu kohdan 1.1 a) mukaisesti, vakuutuksenantajan suorittaman korvauksen enimmäismäärää tai korvauskertoja ei ole rajoitettu vakuutuskauden (kaksi vuotta) aikana. Vakuutustapahtuma tarkoittaa tapahtumaa, josta aiheutuu tämän vakuutuksen perusteella korvattava vahinko. Vakuutustapahtumaksi katsotaan kokonaisvahinko, joka voidaan kohdentaa yksittäiselle vahingon aiheuttaneelle tapahtumalle. Vakuutus päättyy viimeistään kaksi vuotta vakuutuksen alkamisesta lukien. 1.1 b) kohdassa määritellyt vahingot päättävät vakuutuksen, eikä samaa vakuutusta enää voi ostaa voimaan korvatuille tuotteille, vaan niille on ostettava uusi vakuutus.

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään kuun lopussa ilmoittamalla siitä 30 päivää aikaisemmin. Vakuutusmaksu palautetaan peruutetun ajanjakson osalta – vakuutusta ei voi enää irtisanomisen jälkeen palauttaa voimaan.

5. Miten vakuutusmaksu ja suoritus määräytyvät?

5.1 Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun esineen bruttohinnan mukaisesti (kokonainen silmälasipaketti tai linssit). Vakuutusmaksun määräytyminen on esitetty näiden ehtojen kääntöpuolella. Vakuutusmaksu sisältää verot.

5.2 Vakuutusmaksu suoritetaan kokonaan kertaluontoisena maksuna vakuutuksen ottohetkellä.

6. Mitä lakia ja oikeustoimipaikkaa sovelletaan näihin ehtoihin?

6.1 Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

6.2 Tästä vakuutussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan asiakkaan asuinpaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

7. Mistä saa lisätietoja vakuutusta koskeviin kysymyksiin?

7.1 Tämän vakuutuksen on antanut ERGO Direkt Versicherung AG -niminen vakuutusyhtiö, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Karl-Martell-Straße 60, D-90344 Nürnberg, Saksa. Kyseisen vakuutusyhtiön toimintaa valvoo Saksan liittotasavallan rahoitustarkastusviranomaisen ”Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsichtin” vakuutusvalvontayksikkö, joka sijaitsee osoitteessa Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, Saksa. Vakuutusyhtiö on rekisteröity Saksassa Baijerissa Fürthin alioikeuden kaupparekisteriin rekisteröintitunnuksella HRB 2934.

Kaikki tähän vakuutussopimukseen liittyvät ilmoitukset katsotaan asianmukaisesti tehdyiksi, kun ne on toimitettu ERGO Direkt Versicherung AG:lle sähköpostitse osoitteeseen infofinland@ergodirekt.de.

7.2 Jos sinulla on vakuutustasi koskevia kysymyksiä tai jos haluat 30 päivän kuluessa vakuutuksesi alkamisesta irtisanoa vakuutuksen tai jättää korvaushakemuksen, ota yhteyttä myös omaan vakuutuksen välittäneeseen myymälääsi.

7.3 Muut mahdolliset esimerkiksi vakuutusturvaa koskevat kysymykset pyydämme osoittamaan Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:öön (osoite Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki, puh. 020 7765 330), joka toimii ERGO Direkt Versicherung AG:n valtuuttamana yhteistyökumppanina Suomessa.

8. Tietosuojalausunto

ERGO Direkt Versicherung AG kerää ja käsittelee henkilötietojasi silmälasivakuutusten tarjoamista ja vakuutuksiin liittyvien mahdollisten korvaushakemusten käsittelemistä varten Vakuutuksen välittänyt myymälä käsittelee henkilötietojasi ERGO Direkt Versicherung AG:n puolesta eikä se suoraan vastaa tällaisten tietojen käsittelystä.

Kaikki vakuutuksen kannalta olennaiset henkilötiedot kerätään suoraan sinulta näiden vakuutusehtojen liitteenä olevalla lomakkeella. Henkilötietojasi ei siirretä kolmansille (viranomaiset mukaan lukien) eikä myöskään EU/EEA:n ulkopuolelle, ellei pakottava lainsäädäntö niin vaadi.

Jos haluat lisätietoja yksityisyyden suojasta tai henkilötietojesi käsittelemisestä, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen infofinland@ergodirekt.de.

 

Siirry etusivulle