Uusi näöntutkimus mittaa, miten hyvin omaa näköä pystyy hyödyntämään - nyt käytössä Tampereen seudulla

Uusi näöntutkimus mittaa, miten hyvin omaa näköä pystyy hyödyntämään

Uudenlainen tutkimustapa kertoo entistä enemmän näkemisestä. Esimerkiksi näöntarkkuus voi olla hyvä, mutta jos kontrastinäössä on vikaa, vaikuttaa se merkittävästi näkemiseen.

Uutta tietoa näkemisestä

“Hyvällä näöllä” on tavallisesti tarkoitettu, että näemme terävästi niin sanotulla tarkan näön alueella. Ihminen pystyy kuitenkin havaitsemaan tarkasti vain noin viiden asteen levyisen alueen näkökentästään kerralla. Tähän asti näöntutkimukset ovat keskittyneet selvittämään pääosin näön tarkkuutta, mutta nyt on mahdollista tutkia myös, kuinka hyvin näköä pystyy käyttämään. Tätä kutsutaan toiminnalliseksi näöntutkimukseksi.

Instrumentariumin uudenlaisia näöntutkimuksia tehdään tällä hetkellä kymmenessä Instrumentarium-myymälässä, Pirkanmaalla Kuninkaankadun myymälässä Tampereella ja Ideaparkin myymälässä Lempäälässä.

Toiminnallisessa näöntutkimuksessa selvitetään perinteisen näöntutkimuksen lisäksi kontrastinäkö ja näkökenttä. Laajennettuun näöntutkimukseen kuuluvat myös silmänpaineen mittaaminen ja laaja silmänpohjakuvaus.

Kontrastinäkö ja näkökenttä selville

Toiminnallisen näön tutkimisesta hyötyvät kaikki, mutta erityisen merkityksellistä se on paljon autoileville sekä 45 vuotta täyttäneille.

Tutkimuksessa saadaan selville mm. työergonomiaan vaikuttavia asioita. Tulosten perusteella on mahdollista valita omaan työhön parhaiten soveltuva näönkorjaus.

Vaikka näöntarkkuus olisi hyvä, voi kontrastinäkö ja sitä myöten hämäränäkö olla huono. Jos autoilija ei erota kunnolla kontrasteja, sillä on selvä vaikutus liikenneturvallisuuteen.

Myös näyttöpäätteen ääressä työskentelevän on hyvä tietää, miten hyvin oma näkökenttä toimii. Näin mahdolliset heikommat alueet voidaan huomioida näönkorjauksessa. Kun ikää tulee lisää, näköön vaikuttavat terveysriskit kasvavat. Muutokset näössä kertovat aina jostain, mutta kaikki eivät viittaa akuuttiin sairauteen tai vikaan, ja niitä voidaan ammattilaisen arvion pohjalta jäädä seuraamaan seuraavaan tutkimukseen asti. Mitä aiemmin mahdolliset haitalliset muutokset havaitaan, sen varmempaa on, että niihin voidaan vielä vaikuttaa.

Nuorilla tutkimus toimii lähtötason määrittämisenä, eli mittarina, jota vasten näössä tapahtuvia muutoksia on myöhemmin helppo peilata. Se voi toimia myös ammatinvalinnan apuna, kun halutaan tietää omat näkökykyyn liittyvät edellytykset toimia tietyssä tehtävässä.

Uudet välineet

Toiminnallinen näöntutkimus on osa Instrumentariumin laajennettua tutkimusta. Se tehdään suomalaisen silmälääkäri Markku Leinosen kehittämällä Ocusweep-nimisellä laitteella. Nykyisiin näöntutkimuslaitteisiin verrattuna laite on pienikokoinen.

Tutkimus tehdän kaarevan perimetrin avulla, jolla pystytään tuottamaan helposti katseen suuntaa vaihtamalla laajaa näkökenttää vastaava alue. Laite ohjaa tutkimusta ja varmistaa, että kaikista osa-alueista saadaan tarkat mittaustulokset.

- Jos mittaustulos on epäselvä, laite mittaa niin kauan, että saa varman tuloksen. Tämä ei kuitenkaan vie montaa sekuntia tavallista kauemmin, kuvailee Instrumentarium Kuninkaankadun optikko Sini Haavisto.

Uusi tutkimuslaite ei juurikaan vaadi testausympäristöltä erityisjärjestelyjä, kuten valojen himmentämistä. Tutkimuksessa käytetyt testit ovat standardoituja, eli kaikille samoja, mutta niiden tuloksia verrataan testattavan omaan ikäryhmään ja mahdollisiin aiempiin mittaustuloksiin.

Testit on ohjelmoitu valmiiksi. Optikko syöttää testattavasta tietyt perustiedot, kuten iän ja mahdollisesti käytössä olevan näönkorjauksen, ja laite hoitaa loput.

- Tutkimus on nopea ja helppo, mutta tarkka. Se antaa hyvän kuvan silmien ja näköjärjestelmän toiminnasta, Haavisto kertoo.

Yleinen suositus

Jotta näköjärjestelmän tilanne tunnetaan ja mahdolliset poikkeamat saadaan ajoissa kiinni, yleinen suositus on käydä optikolla kahden vuoden välein ja silmälääkärillä vähintään kerran viidessä vuodessa. Monilla etenkään jälkimmäinen ei kuitenkaan toteudu.

Instrumentariumissa näöntutkimusten tekeminen yhteistyössä silmälääkärin kanssa on luonteva tapa toimia.

- Optikolle saa ajan yleensä hyvin joustavasti ja myymälät ovat auki myös lauantaisin. Tutkimme samalla kertaa näöntarkkuuden sekä toiminnallisen näön, ja jos tarvetta jatkotutkimuksiin löytyy, ohjaamme asiakkaan silmälääkäriin, Haavisto summaa.

Lempäälässä toiminnallisia näöntutkimuksia tehdään Instrumentarium Ideaparkissa osoitteessa Ideaparkinkatu 4, ja Tampereella Instrumentarium Kuninkaankadulla osoitteessa Kuninkaankatu 21.

 

Lue lisää Ocusweep-laitteesta: Ocusweep.com

 

Valtakunnallinen tiedote: Ocusweep-laite on käytössä kymmenessä myymälässä kahdeksassa kaupungissa. Kaupunkikohtaisten tiedotteiden pohjana on Instrumentariumin valtakunnallinen tiedoterunko, josta on paikallisten myymälöiden henkilökunnan haastattelujen perusteella tehty kaupunkikohtaiset versiot. 

Varaa aika näöntarkastukseen

Verkkoajanvaraus

Puhelinnumero ma–pe 8–21, la 9–18, su suljettu.
Puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu

 

Tänä päivänä Instrumentarium-myymälöitä on Suomessa 151 ja Virossa 20. Asiakkaitamme palvelee yli 200 asiantuntevaa optikkoa ja jokaisessa myymälässämme on myös silmälääkärin vastaanotto sekä koulutettujen kehysasiantuntijoiden palvelu. Panostamme vahvasti myös optikkojen ja optisten myyjien kehysasiantuntijuuteen muun optisen tietämyksen lisäksi.

 

Tilaa Instrumentariumin uutiskirje

Saat ajankohtaista tietoa kehystrendeistä,
näkemiseen liittyvistä asioista ja eduistamme